ปูม

ภาษาอังกฤษ


n almanac
คำอธิบาย: สมุดแสดงการเคลื่อนไหวของดาวพระเคราะห์ประจำวัน, จดหมายเหตุของโหร
หน่วยนับ: เล่ม
ความหมายเหมือนกับ: ปูมโหร , สมุดปฏิทินโหร , บันทึก
คำที่เกี่ยวข้อง: calendar