ปูพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ


v lay the floor
คำที่เกี่ยวข้อง: put down the flooring