ปูนไฟ

ภาษาอังกฤษ


n quick lime
คำที่เกี่ยวข้อง: calcium oxide