ปูนไฟ

ภาษาอังกฤษ


n quick lime
คำที่เกี่ยวข้อง: calcium oxide


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top