ปูนแดง

ภาษาอังกฤษ


n red lime
คำอธิบาย: ปูนสุกที่เมื่อผสมกับผงขมิ้นและน้ำจะเป็นสีแดง
ตัวอย่างประโยค: คนในสมัยก่อนใช้ปูนแดงป้ายพลูกินกับหมาก