ปูนา

ภาษาอังกฤษ


n field crab
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: genus Para-telphusa
ตัวอย่างประโยค: ปูนาเป็นศัตรูของข้าว เพราะปูได้กัดกินต้นข้าวที่ปักดำใหม่ๆ