ปูนสุก

ภาษาอังกฤษ


n lime
ความหมายเหมือนกับ: ปูนขาว
ตัวอย่างประโยค: ปูนสุกใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง