ปูนสุก

ภาษาอังกฤษ


n lime
ความหมายเหมือนกับ: ปูนขาว
ตัวอย่างประโยค: ปูนสุกใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top