ปูนปั้น

ภาษาอังกฤษ


n stucco
คำที่เกี่ยวข้อง: stucco , molded lime
ตัวอย่างประโยค: ภาพถ่ายนี้เป็นภาพลายปูนปั้นที่เหนือเรือนธาตุของปรางค์วัดแห่งหนึ่ง