ปูนบำเหน็จ

ภาษาอังกฤษ


v reward (with a gift)
ความหมายเหมือนกับ: ให้รางวัล
คำที่เกี่ยวข้อง: give , distribute , allot , bestow , mete
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลได้ปูนบำเหน็จให้เขาในฐานะที่ปฏิบัติงานได้ผล