ปูนดิบ

ภาษาอังกฤษ


n quick lime
คำอธิบาย: ปูนที่ได้จากการเผาหินปูนหรือเปลือกหอยจนสลายตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปูนไฟ
คำที่เกี่ยวข้อง: calcium oxide
ตัวอย่างประโยค: ปูนดิบใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่าง