ปูนขาว

ภาษาอังกฤษ


n lime
ความหมายเหมือนกับ: ปูน
คำที่เกี่ยวข้อง: calcium hydroxide
ตัวอย่างประโยค: เขาใส่ปูนขาวลงในน้ำเพื่อปรับสภาพความเป็นกรดของน้ำ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top