ปูนขาว

ภาษาอังกฤษ


n lime
ความหมายเหมือนกับ: ปูน
คำที่เกี่ยวข้อง: calcium hydroxide
ตัวอย่างประโยค: เขาใส่ปูนขาวลงในน้ำเพื่อปรับสภาพความเป็นกรดของน้ำ