ปูที่นอน

ภาษาอังกฤษ


v make a bed
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนประจำต้องปูที่นอนให้ตึงและเรียบ