ปูทะเล

ภาษาอังกฤษ


n sea crab
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: genus Birgus
ตัวอย่างประโยค: อาหารทะเลมื้อนี้พิเศษตรงที่มีปูทะเลสดเป็นจานเด็ด