ปูดโปน

ภาษาอังกฤษ


v protrude
ความหมายเหมือนกับ: ปูด
คำที่เกี่ยวข้อง: stick out , bulge out
คำตรงข้าม: บุ๋ม
adj protrusive
ความหมายเหมือนกับ: ปูด
คำที่เกี่ยวข้อง: bulgy , distended , enlarged , protuberant
คำตรงข้าม: บุ๋ม