ปูด

ภาษาอังกฤษ


v reveal a secret
ความหมายเหมือนกับ: เผย , เปิดเผย
คำที่เกี่ยวข้อง: disclose , divulge , ooze up , let the cat out of the bag , spill the beans
ตัวอย่างประโยค: การฉ้อฉลที่ทำมานานปีเกิดปูดขึ้นมาเสียก่อน ทำให้แผนการต่างๆ พังทลายลงหมด
adj swollen
ความหมายเหมือนกับ: บวม , โป่ง , ป่อง , พอง , นูน , โหนก
คำที่เกี่ยวข้อง: bulging , bulgy
n crow pheasant
คำอธิบาย: นกชนิดหนึ่ง มีขนปีกสีน้ำตาลแดง ลำตัวสีดำ ชอบร้องเสียงปูด
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: กะปูด , นกปูด , นกกะปูด , กดปูด
คำที่เกี่ยวข้อง: Centropus sinensis
ตัวอย่างประโยค: มีนกปูดส่งเสียงร้องอยู่แถวๆ นี้