ปูชนียวัตถุ

ภาษาอังกฤษ


n sacred object
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: วัตถุมงคล , วัตถุบูชา , รูปบูชา
คำที่เกี่ยวข้อง: holy object
ตัวอย่างประโยค: การเคารพบูชาปูชนียวัตถุของศาสนาอื่นถือว่าเป็นบาป