ปูจ๋า

ภาษาอังกฤษ


n name of a Thai dish made of blue crab whose meat is cooked in its own shell
คำอธิบาย: ชื่อกับข้าวชนิดหนึ่ง ใช้เนื้อปูทะเลและไข่ปรุงกับเครื่อง แล้วนำไปนึ่งหรือทอด
คำที่เกี่ยวข้อง: deep-fried crab meat and minced pork in crab shell
ตัวอย่างประโยค: ปูจ๋าเป็นอาหารที่ฉันชอบ