ปูก้ามดาบ

ภาษาอังกฤษ


n fiddler crab
คำที่เกี่ยวข้อง: Uca dussumieri