ปู

ภาษาอังกฤษ


v lay
ความหมายเหมือนกับ: แผ่ , คลี่ , กาง
คำที่เกี่ยวข้อง: spread , pave , cover , unfold
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่กำลังปูที่นอนให้คู่บ่าวสาว
n crab
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: เขาชอบทานเนื้อปูทะเลผัดผงกะหรี่มาก