ปุ๋ยไนโตรเจน

ภาษาอังกฤษ


n nitrogen fertilizer
ตัวอย่างประโยค: หลังจากการตัดหรือปล่อยโคแทะเล็มหญ้า 1-2 ครั้งควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจน เช่น ยูเรีย เพื่อบำรุงใบ