ปุ๋ยอินทรีย์

ภาษาอังกฤษ


n organic fertilizer
ความหมายเหมือนกับ: ปุ๋ยธรรมชาติ
คำที่เกี่ยวข้อง: natural fertilizer
ตัวอย่างประโยค: การใช้ปุ๋ยเคมีสะดวกกว่าปุ๋ยอินทรีย์ และทำให้พืชโตเร็วกว่า