ปุ๋ยหมัก

ภาษาอังกฤษ


n compost
ความหมายเหมือนกับ: ปุ๋ยคอก , ปุ๋ยธรรมชาติ
คำที่เกี่ยวข้อง: fertilizer
ตัวอย่างประโยค: ชาวสวนทำปุ๋ยหมักใช้เอง