ปุ๋ยมูลสัตว์

ภาษาอังกฤษ


n manure
ความหมายเหมือนกับ: ปุ๋ยหมัก , ปุ๋ยธรรมชาติ
คำที่เกี่ยวข้อง: stable manure , farmyard manure , cow manure