ปุ๋ย

ภาษาอังกฤษ


adv soundly
คำอธิบาย: อาการที่หลับง่ายดายอย่างสบาย
ความหมายเหมือนกับ: ขี้เซา
ตัวอย่างประโยค: ครูเล่านิทานยังไม่ถึงครึ่งเรื่อง พวกเด็กๆ ก็หลับปุ๋ยไปแล้ว
n fertilizer
คำอธิบาย: สิ่งที่ช่วยบำรุงพันธุ์ไม้ให้งอกงามเติบโต
คำที่เกี่ยวข้อง: manure , compost
ตัวอย่างประโยค: การดูแลรักษาไม้ประดับไม้ผลและพืชผักสวนครัวที่ปลูกควรใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินและฉีดยาฆ่าแมลงเป็นครั้งคราว