ปุ๊บปั๊บ

ภาษาอังกฤษ


adv suddenly
ความหมายเหมือนกับ: ปุบปับ , ทันที , รวดเร็ว , ฉับพลัน
คำที่เกี่ยวข้อง: abruptly , unexpectedly , quickly , rapidly , immediately , instantly , promptly , hastily , nimbly
คำตรงข้าม: ช้า
ตัวอย่างประโยค: เขาเดินทางปุ๊บปั๊บก็เลยไม่มีใครไปส่ง