ปุ๊บ

ภาษาอังกฤษ


adv suddenly
คำอธิบาย: ทันทีทันใด
ความหมายเหมือนกับ: ทันทีทันใด , รวดเร็ว , ฉับพลัน , ทันที , ปัจจุบันทันด่วน , ปุบปับ
คำที่เกี่ยวข้อง: abruptly , unexpectedly , quickly , rapidly , immediately , instantly , promptly , hastily , nimbly
ตัวอย่างประโยค: พอเขาได้รับโทรศัพท์ปุ๊บ ก็รีบออกจากบ้านทันที