ปุ้งกี๋

ภาษาอังกฤษ


n clam-shell shaped basket
คำอธิบาย: เครื่องสานคล้ายรูปคล้ายเปลือกหอยแครง ใช้สำหรับโกยดิน
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
ความหมายเหมือนกับ: บุ้งกี๋
ตัวอย่างประโยค: อุปกรณ์ในการประกอบชีพของชาวนาชาวสวนได้แก่ โชงโลง คราด บุ้งกี๋ สุ่ม เครื่องมือจับปลา