ปุ่มๆ ป่ำๆ

ภาษาอังกฤษ


adj knotty
ความหมายเหมือนกับ: ตระปุ่มตระป่ำ , ขรุขระ , นูน
คำที่เกี่ยวข้อง: knobby , gnarled
คำตรงข้าม: เรียบ , เกลี้ยงเกลา , สม่ำเสมอ
adj knotty
ความหมายเหมือนกับ: ปุ่มป่ำ , ขรุขระ
คำที่เกี่ยวข้อง: knobby , gnarled
คำตรงข้าม: เรียบ , เกลี้ยงเกลา , สม่ำเสมอ