ปุ่มปม

ภาษาอังกฤษ


n node
ความหมายเหมือนกับ: ตุ่ม , ปุ่มป่ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: blotch , knob