ปุษกร

ภาษาอังกฤษ


n blue lotus
ความหมายเหมือนกับ: บุษย์