ปุลลึงค์

ภาษาอังกฤษ


n masculine gender
ความหมายเหมือนกับ: ปุลลิงค์