ปุลลิงค์

ภาษาอังกฤษ


n masculine gender
ความหมายเหมือนกับ: ปุลลึงค์