ปุยเมฆ

ภาษาอังกฤษ


n cloud
ความหมายเหมือนกับ: ก้อนเมฆ , เมฆา , เมฆี