ปุย

ภาษาอังกฤษ


adj fluffy
ความหมายเหมือนกับ: ปุกปุย , ฟู , ปุยนุ่น
คำที่เกี่ยวข้อง: puffy , hairy , fuzzy , shaggy
ตัวอย่างประโยค: แม่ซื้อหมาขนปุยให้น้อง