ปุปะ

ภาษาอังกฤษ


v patch
ความหมายเหมือนกับ: เย็บ , ซ่อม , ปะ
คำที่เกี่ยวข้อง: mend , repair , sew
ตัวอย่างประโยค: ถังน้ำมันรั่วเราจึงต้องปุปะเอาไว้ชั่วคราว