ปุบปับ

ภาษาอังกฤษ


adv suddenly
คำอธิบาย: อาการที่ทำโดยรีบร้อนทันทีทันใด
ความหมายเหมือนกับ: ทันทีทันใด , รวดเร็ว , ฉับพลัน , ทันที , ปัจจุบันทันด่วน , ปุ๊บปั๊บ
คำที่เกี่ยวข้อง: abruptly , unexpectedly , quickly , rapidly , immediately , instantly , promptly , hastily , nimbly
คำตรงข้าม: ช้า
ตัวอย่างประโยค: อาการเจ็บป่วยปุบปับกระทันหันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน