ปุงลิงค์

ภาษาอังกฤษ


n masculine gender
คำอธิบาย: เพศของคำที่เป็นเพศชายในไวยากรณ์บาลีสันสกฤต
ความหมายเหมือนกับ: ปุลลิงค์ , ปุลลึงค์