ปุกปุย

ภาษาอังกฤษ


adj fluffy
ความหมายเหมือนกับ: ฟู
คำที่เกี่ยวข้อง: downy , shaggy , fuzzy , hairy , scrubby
ตัวอย่างประโยค: กระต่ายตัวนี้มีขนปุกปุยน่ารักมาก