ปุ

ภาษาอังกฤษ


adv onomatopoeia from the sound produced when striking a soft substance
ตัวอย่างประโยค: คุณยายเอาเท้าข้างหนึ่งตีดินปุๆ ไม่ช้าก็เห็นมีลูกกระต่ายตัวเล็กๆ วิ่งออกมา
v mend
ความหมายเหมือนกับ: ปะ , อุด
คำที่เกี่ยวข้อง: patch , repair , fix
ตัวอย่างประโยค: ตาซ่อมหลังคาที่รั่วโดยไร้ยางสนปุรูรั่วนั้น