ปื๋อ

ภาษาอังกฤษ


adv extremely (black or green)
คำอธิบาย: ลักษณะของสีเขียวหรือสีดำที่เข้มจัด ใช้ว่า เขียวปื๋อ ดำปื๋อ
คำที่เกี่ยวข้อง: dark
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ วิ่งซนจนเสื้อผ้าดำปื๋อทีเดียว