ปื้อ

ภาษาอังกฤษ


adj extremely black
คำอธิบาย: ดำมืด
ความหมายเหมือนกับ: ดำสนิท , ดำมาก , มืด
คำที่เกี่ยวข้อง: pitch-black , jet-black , very dark
ตัวอย่างประโยค: วันนี้ท้องฟ้ามีสีดำปื้อไปหมด