ปื้น

ภาษาอังกฤษ


n eruption on the skin
คำอธิบาย: อาการที่ผิวหนังเกิดผื่นหรือรอยเป็นแนวหนา
ความหมายเหมือนกับ: แถว , แนว
ตัวอย่างประโยค: ผู้ป่วยมักจะพบลมพิษขึ้นเป็นปื้นเพื่อแสดงอาการของโรค
clas numerative noun for saws
คำอธิบาย: ลักษณนามใช้กับเลื่อย
ตัวอย่างประโยค: เมื่อวานช่างไม้ทำเลื่อยพังไป 3 ปื้น