ปืนไฟ

ภาษาอังกฤษ


n firearm
คำอธิบาย: ปืนที่ใช้กำลังไฟ
หน่วยนับ: กระบอก