ปืนสั้น

ภาษาอังกฤษ


n pistol
หน่วยนับ: กระบอก
ความหมายเหมือนกับ: ปืนพก
คำที่เกี่ยวข้อง: revolver
ตัวอย่างประโยค: หล่อนเคยฝึกฝนยิงปืนสั้นด้วยการยิงขวดเบียร์