ปืนยาว

ภาษาอังกฤษ


n rifle
หน่วยนับ: ด้าม, กระบอก
ตัวอย่างประโยค: นายพรานนอนเหยียดยาวหนุนหัวด้วยขอนไม้และกอดปืนยาวไว้แนบอก