ปืนยา

ภาษาอังกฤษ


n poisoned arrow
คำอธิบาย: ศรหรือหน้าไม้ที่มีลูกอาบด้วยยาพิษ