ปืนพก

ภาษาอังกฤษ


n pistol
คำอธิบาย: ปืนชนิดใส่กระเป๋าไปได้ที่มีขนาดเล็ก
หน่วยนับ: กระบอก
ความหมายเหมือนกับ: ปืนสั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: revolver
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจพบปืนพกกระบอกหนึ่งในพุ่มไม้