ปืนต่อสู้อากาศยาน

ภาษาอังกฤษ


n anti-aircraft gun
คำอธิบาย: ปืนสำหรับต่อสู้เครื่องบินรบของศัตรู
คำที่เกี่ยวข้อง: anti-aircraft gun , anti-aircraft fire , flak
ตัวอย่างประโยค: เครื่องบินที่บินระดับต่ำอาจตกเป็นเป้าของปืนต่อสู้อากาศยานได้