ปืนครก

ภาษาอังกฤษ


n mortar
คำอธิบาย: ปืนใหญ่ใช้ในการรบ สำหรับยิงให้วิถีกระสุนโค้งมาก
หน่วยนับ: กระบอก
ตัวอย่างประโยค: ผู้ก่อการร้ายยิงปืนครกเข้ามาในค่ายทหาร