ปืน

ภาษาอังกฤษ


n gun
หน่วยนับ: ด้าม, กระบอก
คำที่เกี่ยวข้อง: firearm , rifle
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจใช้ปืนยิงขู่ผู้ร้าย