ปึ่งชา

ภาษาอังกฤษ


adj icy
คำอธิบาย: ทำท่าทางเฉยๆ อาการคล้ายโกรธ
ความหมายเหมือนกับ: ปึ่ง , เย็นชา
คำที่เกี่ยวข้อง: cold , chilly , indifferent , cool
ตัวอย่างประโยค: สีหน้าปึ่งชาของเธอก็บอกให้รู้ว่าอารมณ์ไม่ดีแต่เช้า